carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Arbetsplatslösningar för olje- och gasindustrin

Vad är arbetsplatslösningar för olje- och gasindustrin?

Arbetsplatslösningar för olje- och gasindustrin (oil gas workforce solutions) är system och processer som hjälper organisationer att hantera sina personalresurser. Inom olje- och gasindustrin möter anställda ofta farliga förhållanden i kritiska områden. Detta gör att fokusen på en effektiv, optimerad och informerad arbetskraft är avgörande. Många energiföretag som vill modernisera sina äldre lösningar gör det med digitala plattformar, såsom som mobila lösningar, programvaror för samarbeten, affärsanalys och molnet.

Vilka är fördelarna med abetsplatslösningar för olje- och gasindustrin?

Eftersom olje- och gasföretagen söker efter nya sätt att åstadkomma mer med mindre resurser, så är det största problemet personalhanteringen. De senaste arbetsplatslösningarna för olje- och gasindustrin underlättar detta genom att erbjuda insyn i realtid över arbetsstyrka, utrustning, tillgångar och pågående arbete. Dessa verktyg nyttjar ofta digital teknik, och kan hjälpa chefer att fatta bättre operativa beslut när de bevakar arbetskostnaderna, förbättrar resursfördelningen och ökar produktiviteten. Andra personallösningar som finns tillgängliga hjälper till att personalsamordna, lägga personalschema, optimera arbetsflöden, utfärda nödvarningar och skicka tekniker ut på fältet för att åtgärda reparationer. 

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you