carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Övervakning inom olje- och gasindustrin

Vad är övervakning inom olje- och gasindustrin?

Olje- och gasanläggningar använder mycket dyr utrustning som fungerar fjärrstyrt på platser under vatten och rörledningar som sträcker sig hundratals mil över ojämn terräng på avlägsna platser och djupa hav. Övervakning inom olje- och gasindustrin (oil gas surveillance) gör det möjligt för ägare och tekniker att övervaka dessa tillgångar dygnet runt, som ofta involverar automatiserade larm som varnar om hur situationer utvecklar sig innan de eskalerar.

Vad är affärsnyttan med övervakning inom olje- och gasindustrin?

De senaste övervakningssystemen utnyttjar digital utveckling, såsom molnet, fjärrsensorer, drönare och automatiserade larm, för att spara tid och pengar. Genom att minska rese- och övervakningskostnaderna kan personalen vara produktivare.

Användningsfall och fördelarna är många. Extra säkerhet är en stor fördel, ofta med kameror som har mörkerseende och rörelsedetektering för att avskräcka stöld och vandalism. På samma sätt kan övervakningssystem meddela tekniker när människor är på plats, och låta dem veta vad kontraktsanställda gör när som helst. Säkerhet är en annan faktor. Eftersom övervakningssystem kan kommunicera med mätare på tankar, pumpar och annan utrustning, så kan potentiellt farliga situationer upptäckas automatiskt och förhindra att människor utsätts för fara.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you