carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Leveranskedjan (supply chain) inom olje- och gasindustrin

Vad är leveranskedjan (supply chain) inom olje- och gasindustrin?

Olje- och gasindustrin verkar genom en global försörjningskedja som innefattar inhemsk och internationell transport, handel, frakt och orderhantering, samt insyn och kontroll av lager. Andra delar av försörjningskedjan består av materialhantering, import-/exportanläggningar och distribution av raffinerade energiprodukter från ursprungsort till marknaden.

Vanligtvis är försörjningskedjan uppdelad i tre segment. Uppströmssegmentet hittar och producerar råolja och naturgas. Mellanströmssegmentet hanterar bearbetning, lagring och transport av energiråvaror. Och segmentet nedströms omfattar oljeraffinaderier, butiker och distribution av naturgas.

Vad är affärsnyttan med leveranskedjan inom olje- och gasindustrin?

Med tanke på de många stegen som är involverade i energibearbetning, transport och logistik, så är oljeleveranskedjan komplex av förståeliga skäl. Men samtidigt som den globala konkurrensen ökar, så anser anställda i branschen att förbättringar i leveranskedjan är både nödvändiga och kostnadseffektiva.

Genom att utnyttja molnet, Internet of Things (IoT), lagsamarbete och digital utveckling som blockkedjor, så kan bland annat förbättrade värdekedjor sänka kostnaderna och förbättra verksamheten vid varje ström av olje- och gasproduktionen. Exempelvis kan digitala system hjälpa till att lindra risker, optimera strategin för lagerinventering, övervaka transportlogistiken, förbättra kundupplevelsen och bidra till att de bästa strategierna för upphandlingar är på plats.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you