Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Försörjningskedjan inom olje- och gasindustrin

Vad är försörjningskedjan inom olje- och gasindustrin?

Olje- och gasindustrin verkar genom en global försörjningskedja (supply chain), som inkluderar inhemsk och internationell transport, handel, frakt, beställning och synlighet och kontroll av lager. Andra delar av försörjningskedjan inkluderar materialhantering, import/exportanläggningar och distribution av raffinerade energiprodukter från ursprungsställen till marknaden.

Normalt är leveranskedjan uppdelad i tre segment. Uppströmssegmentet hittar och producerar råolja och naturgas. Mittströmssegmentet hanterar bearbetning, lagring och transport av energiråvaror. Och segmentet nedströms omfattar oljeraffinaderier, butiker och distribution av naturgas.

Vad är affärsnyttan med försörjningskedjan inom olje- och gasindustrin?

Med tanke på de många stegen som är involverade i energibearbetning, transport och logistik är oljeförsörjningskedjan förståeligt komplex. Men samtidigt som den globala konkurrensen ökar, tycker branschpersonal att förbättringar i försörjningskedjan är både nödvändiga och kostnadseffektiva.

Genom att utnyttja molnet, Internet of Things (IoT), lagsamarbete och blockchain digital teknik, bland annat kan förbättrade värdekedjor sänka kostnaderna och förbättra verksamheten vid varje ström av olje- och gasproduktion. Exempelvis kan digitala system hjälpa till att mildra risker, optimera strategin för lagerinventering, övervaka transportlogistiken, förbättra kundupplevelsen och bidra till att de bästa upphandlingsstrategierna finns.

Försörjningskedjan inom olje- och gasindustrin - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista