Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Tjänster för olje- och gasindustrin

Vad är tjänster för olje- och gasindustrin?

Tjänster för olje- och gasindustrin avser produkter och processer som stöder olje- och gasindustrin, inklusive energiutforskning, transport av petroleum och gas till raffinaderier och bearbetning och leverans av energitillgångar till marknaden. Termen används ofta för att beskriva erbjudanden från företag som tillhandahåller supporttjänster till branschen, inklusive IT-lösningar. Olje- och gastjänster, som ofta implementeras med hjälp av erfarna tredjeparts affärs- och teknikkonsulter, kan hjälpa producenter att spara pengar, arbeta mer effektivt och till och med planera och implementera nya affärsmodeller.

Vad är affärsnyttan med tjänster för olje- och gasindustrin?

Olje- och gasföretag som har lärt sig att överleva på lågprismarknader letar efter sätt att skapa en långsiktigt hållbar fördel. Många söker hjälp från olje- och gastjänsteleverantörer för att göra stegvisa förbättringar av teknisk eller operativ kapacitet. Tillvägagångssätt baserade på att bättre utnyttja rika pooler av data och digital teknik används i allt högre grad för prediktivt underhåll, automatiserade rörledningsinspektioner och djup analys av brunnar, bland många andra användningsområden. Affärsfördelar inkluderar att hjälpa företag att etablera en integrerad verksamhetsstrategi, transformera snabbare utan massiv organisatorisk omvälvning och hantera mer komplexa sammanslagningar och förvärv.

Tjänster för olje- och gasindustrin - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista