carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Tjänster för olje- och gasindustrin

Vad är tjänster för olje- och gasindustrin?

Olje- och gastjänster avser produkter och processer som stöder olje- och gasindustrin, inklusive energiutforskning, transport av petroleum och gas till raffinaderier, samt bearbetning och leverans av energitillgångar till marknaden. Termen används ofta för att beskriva erbjudanden från företag som tillhandahåller supporttjänster till branschen, såsom IT-lösningar. Olje- och gastjänster, som ofta implementeras med hjälp av erfarna affärs- och teknikkonsulter från tredjepart, kan hjälpa producenter att spara pengar och arbeta effektivare, samt till och med planera och implementera nya affärsmodeller.

Vad är affärsnyttan med tjänster för olje- och gasindustrin?

Olje- och gasföretag som har lärt sig att överleva på lågprismarknader letar efter sätt att skapa en långsiktigt hållbar fördel. Många söker hjälp från olje- och gastjänstleverantörer för att göra stegvisa förbättringar av tekniska eller operativa resurser. Tillvägagångssätt som bygger på att bättre nyttja rika ansamlingar av data och digital utveckling, används i allt högre grad för prediktivt underhåll, automatiserade rörledningsinspektioner och djupanalys av brunnar, bland många andra användningsområden. Fördelar är att det hjälper företag att etablera en integrerad driftstrategi och transformera snabbare utan alltför omvälvande inverkan på organisationen, samt hantera mer komplexa sammanslagningar och förvärv.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you