carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Drift inom olje- och gasindustrin

Vad är drift inom olje- och gasindustrin?

Olje- och gasverksamhet avser de många system och processer som energiföretag använder varje dag för att driva sina affärer. Dessa inkluderar system som är involverade i brunnproduktivitet, mätningar av ekonomisk och operativ prestanda, kapitalförvaltning, hälso- och säkerhetshantering, samt mycket annat. Eftersom dagens ledare inom olje- och gasindustrin strävar efter att förbättra kvaliteten i verksamheten, så använder många av dem digitala verktyg för att modernisera processer, övervaka och förbättra viktiga affärsmetoder och implementera nya affärsmodeller för att säkerställa framtida tillväxt.

Vad är affärsnyttan med drift inom olje- och gasindustrin?

Att uppnå operativ framgång är allt viktigare för olje- och gasföretag, som strävar efter att fortsätta ligga i framkant i en bransch som är känd för sina högkonjunkturer. Med kostnader som stiger på flera fronter, såsom utforskningar, underhåll av utrustning, entreprenörshantering och arbetskraft, så är industrin under press för att bli effektivare. Med hänsyn till detta, så räknar många med digital utveckling, såsom artificiell intelligens (AI), fjärrövervakning, spatiell analys och molnet, för att transformera äldre driftverksamhet. Sådan teknik kan hjälpa till att effektivisera verksamheten genom att centralisera fältdata, generera mer insikter i tid och förenkla arbetsflöden.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you