carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Monitorering inom olje- och gasindustrin

Vad är monitorering inom olje- och gasindustrin?

Eftersom energiutvinning och -bearbetning sker över hela världen är olje- och gasföretag beroende av monitoreringssystem för att samla in och överföra operativa data till produktionsanläggningar. Dessa data används vanligtvis för att bevaka och kontrollera infrastrukturella anläggningar, såsom brunnar, kompressorstationer och rörledningar för överanstränging och belastning.

Vad är affärsnyttan med monitorering inom olje- och gasindustrin?

Att upprätthålla produktion och kontroll av fjärrtillgångar är en nödvändig men kostsam åtgärd för energibolagen. Sådana kostnader kan minskas genom automatisk monitorering och Internet of Things (IoT). De senaste systemen baserade på digital utveckling, såsom molnet, fjärrsensorer och artificiell intelligens (AI), sänker distributionskostnaderna, ger fullständig kontroll över produktionsverksamheten, ökar efterlevnaden av miljöbestämmelser, förbättrar arbetstagarnas säkerhet och sänker arbetskostnaderna. Kort sagt, monitorering inom olje- och gasindustrin gör att färre människor kan uträtta mer.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you