Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Monitorering inom olje- och gasindustrin

Vad är monitorering inom olje- och gasindustrin?

Eftersom energiutvinning och -bearbetning sker över hela världen är olje- och gasföretag beroende av övervakningssystem för att samla in och överföra operativa data till produktionsanläggningar. Dessa data används vanligtvis för att övervaka och kontrollera infrastrukturella anläggningar som brunnar, kompressorstationer och rörledningar för trötthet och belastning.

Vad är affärsnyttan med monitorering inom olje- och gasindustrin?

Att upprätthålla produktion och kontroll av fjärrtillgångar är en nödvändig men kostsam strävan för energibolagen. Sådana kostnader kan minskas genom automatisk övervakning av olja och gas och Internet of Things (IoT). De senaste systemen baserade på digital teknik som molnet, fjärrsensorer och artificiell intelligens (AI) sänker distributionskostnaderna, ger fullständig kontroll över produktionsverksamheten, ökar efterlevnaden av miljöbestämmelser, förbättrar arbetstagarnas säkerhet och sänker arbetskraftskostnaderna. Kort sagt, övervakning av olja och gas gör att färre människor kan göra mer.

Monitorering inom olje- och gasindustrin - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista