carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Marknadsföring för olje- och gasindustrin

Vad är marknadsföring för olje- och gasindustrin?

Marknadsföring för olje- och gasindustrin avser de metoder och processer som energiföretag använder för att öka medvetenheten om sina organisationer, etablera deras varumärke, uppmuntra kunder och prospekt till att göra affärer med dem. Många företag omdirigerar idag alltmer av sina marknadsbudgetar mot digitala metoder och strategier online. Nedströmsföretag är till exempel starkt beroende av marknadsföringen för petroleumprodukter, eftersom dess kunder varierar till sin natur, från stora industrier till mindre återförsäljare.

Vad är affärsnyttan med marknadsföring för olje- och gasindustrin?

Med digital marknadsföring kan marknadsförare inom olje- och gasindustrin följa ett integrerat tillvägagångssätt för att förbättra hur företagets varumärke uppfattas över olika kanaler, såsom webb, sociala medier och e-post. De kan engagera sin publik med automatiserade och skräddarsydda meddelanden, som tillgodoser speciella intressen och etablerar relationer med rätt företagskontakter. Segmentet för nedströmsindustrin fungerar till exempel genom ett stort nätverk av distributörer, återförsäljare och detaljhandelsstationer. Eftersom många olje- och gasföretag rör sig i skiftande branscher, så ökar deras fokus på marknadsföring - detsamma gäller för efterfrågan på icke-traditionella innovativa marknadsföringskanaler.

Integrerade marknadsföringssystem kan också användas för att locka till sig nya talanger med automatiserad kommunikation, som hålls i samband med evenemang. Sådan marknadsföringsmetod kan öka anställdas produktivitet och engagemang. Andra marknadsföringslösningar hjälper energibolag att förbättra kundupplevelsen genom integrerade lojalitetsprogram, omnikanal-betalningar, chatbots och VR-system.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you