Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Marknadsföring för olje- och gasindustrin

Vad är marknadsföring för olje- och gasindustrin?

Marknadsföring för olje- och gasindustrin avser de metoder och processer som energiföretag använder för att öka medvetenheten om sina organisationer, etablera deras varumärke och driva kunder och framtidsutsikter mot att göra affärer med dem. Många företag omdirigerar idag alltmer mycket av sina marknadsföringsbudgetar mot digitala metoder och marknadsföringsstrategier online. Nedströmsföretag är till exempel starkt beroende av marknadsföringen av petroleumprodukter, eftersom dess kunder varierar i natur, från stora industrier till detaljhandelskunder.

Vad är affärsnyttan med marknadsföring för olje- och gasindustrin?

Med digital marknadsföring kan olje- och gasmarknadsförare följa ett integrerat tillvägagångssätt för att förbättra företagets uppfattning över webb-, social-, e-post- och relaterade kanaler. De kan engagera sin publik med automatiserade och skräddarsydda meddelanden som tillgodoser specialiserade intressen och etablera relationer med rätt företagskontakter. Nedströmsindustrisegmentet fungerar till exempel genom ett stort nätverk av distributörer, återförsäljare och detaljhandelsstationer. Eftersom många olje- och gasföretag varierar i andra företag ökar deras fokus på marknadsföring, liksom efterfrågan på icke-traditionella innovativa marknadsföringskanaler.

Integrerade marknadsföringssystem kan också användas för att locka till sig nya talanger med automatiserad kommunikation som hålls i samband med evenemang. Sådan marknadsföringsmetod kan öka anställdas produktivitet och engagemang. Ytterligare marknadsföringslösningar hjälper energibolag att förbättra kundupplevelsen genom integrerade lojalitetsprogram, omnichannel-betalningar, chatbots och VR-system.

Marknadsföring för olje- och gasindustrin - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista