Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

IoT för olje- och gasindustrin

Vad är IoT för olje- och gasindustrin?

IoT för olje- och gasindustrin är en tidig antagare av Internet of Things (IoT)-teknologi och med goda skäl. Energileverantörerer använder många av samma IoT-komponenter som används i andra branscher, inklusive fjärrsensorer, maskininlärning och molnet. IoT i olje- och gassystem, när det är anslutet och kombinerat med affärsprocesser som varningar, gör det möjligt för operatörer att övervaka system och reagera säkert och i realtid på produktionsfrågor när de uppstår.

Vad är affärsnyttan med IoT för olje- och gasindustrin?

IoT ger flera fördelar för olje- och gasföretag. Låt oss ta en titt på fördelarna med att använda IoT inom olja och gas:

  1. Rörledningsövervakning, med mera: IoT i olja och gas möjliggör övervakning i realtid, vilket resulterar i minskat behov av att kontrollera rörledningar och ökad produktion i raffinaderier. Fjärrsystem kan konfigureras för att skicka varningar till smartphones eller andra mobila enheter när underhåll av utrustning kan behövas eller rörtryck faller utanför normen. I uppströms situationer där ett enda pumpfel kan kosta 100 000 USD per dag under produktionsstopp, är sådana investeringar lätt att motivera. På samma sätt kan nedströmsleverantörer använda IoT för att spåra fartygsflottor och leveransbilar i realtid och fastställa varje fordons exakta plats.
  2. Riskreducering: Användning av IoT inom olje- och gassystem hjälper till att minska riskerna genom att låta komplexa och krävande borroperationer övervakas och hanteras effektivt. Detta minskar inte bara felen och risken för utrustning eller resurser utan minskar också förekomsten av personskada och dödsfall.
  3. Miljöpåverkan: Att använda IoT för att skydda miljön är ännu en viktig användning eftersom alla energileverantörer fokuserar mer på miljöfrågor och sociala frågor. IoT inom olja och gas hjälper till att minska borrningens koldioxidavtryck. Att använda IoT för att spåra avfall och farliga spill för att fatta snabbare affärsbeslut är ett exempel.
IoT inom olje- och gasindustrin - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista