carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

IoT för olje- och gasindustrin

Vad är IoT för olje- och gasindustrin?

Olje- och gasindustrin var tidiga med att tillämpa Internet of Things-teknik, och med goda skäl. Energileverantörer använder många av samma IoT-komponenter som används i andra branscher, såsom fjärrsensorer, maskininlärning och molnet. När IoT inom olje- och gassystem är anslutet och kombinerat med affärsprocesser som slår larm, så blir det möjligt för tekniker att övervaka system och reagera säkert i realtid på produktionsproblem när de uppstår.

Vad är affärsnyttan med IoT för olje- och gasindustrin?

IoT ger flera fördelar för olje- och gasföretag. Låt oss ta en titt på fördelarna med att använda IoT för olje- och gasindustrin:

  1. Rörledningsövervakning, med mera: IoT inom olja och gas möjliggör övervakning i realtid, vilket resulterar i minskat behov av att kontrollera rörledningar, och ökad produktion i raffinaderier. Fjärrsystem kan konfigureras för att skicka varningar till smarta mobiler eller andra mobila enheter, när underhåll av utrustning kan behövas eller rörtryck faller utanför normen. I uppströmssituationer där ett enda pumpfel kan kosta uppemot 100.000 USD per dag under driftstopp, så blir sådana investeringar lätta att motivera. På samma sätt kan nedströmsleverantörer använda IoT för att spåra fartygsflottor och leveransfordon i realtid och fastställa varje fordons exakta belägenhet.
  2. Riskreducering: Användning av IoT inom olje- och gassystem hjälper till att minska riskerna genom att låta komplexa och krävande borrningar övervakas och hanteras effektivt. Detta reducerar inte bara risker och problem med utrustning eller resurser, utan minskar också förekomsten av personskador och dödsfall.
  3. Miljöpåverkan: Att använda IoT för att skydda miljön är ännu ett viktigt användningsområde, eftersom alla energileverantörer fokuserar alltmer på miljö- och samhällsfrågor. IoT inom olja och gas hjälper till att minska borrningens koldioxidavtryck. Att nyttja IoT för att spåra avfall och farliga miljöspill för att fatta snabbare affärsbeslut är ett exempel.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you