carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Infrastruktur inom olje- och gasindustrin

Vad är infrastruktur inom olje- och gasindustrin?

Infrastruktur inom olje- och gasindustrin avser byggnadsanläggningar, installationer och utrustning som energiföretag behöver för att driva sin verksamhet. Uppströmsproducenter inom olja och gas behöver infrastruktur för att utforska och utvinna energiresurser. Mellanströmsproducenter har infrastruktur för att förfina och bearbeta bränsle. Och nedströmsproducenter använder infrastruktur för att leverera och sälja olja och gas till detaljhandelsorganisationer.

Vad är affärsnyttan med infrastruktur inom olje- och gasindustrin?

När olje- och gasföretagen moderniserar verksamheten vänder sig många till digital utveckling och digitala tjänster, för att optimera processer samtidigt som befintlig infrastruktur upprätthålls - från inspektioner av rörledningar till optimering av raffinaderier. Eftersom energiföretag använder komplexa tillgångar på fältet och i anläggningar som kräver kontinuerligt underhåll, så är relevanta tekniklösningar nyckeln till korrekt underhåll av infrastrukturen. Det finns också system som schemalägger material-  och personalresurser för reparationer, hanterar inventering och tillhandahåller mobila lösningar för fältanställda för att få tillgång till data och skicka rapporter.

I allt högre utsträckning lutar sig företag på beredskapen för ett företags IT-infrastruktur, för att anpassa sig till förändrade affärsvillkor. Åldrande, trög eller ineffektiv IT-infrastruktur utgör ett lika stort hot som alla andra störande marknadskrafter.

Infrastruktur inom olje- och gasindustrin - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you