carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Utveckling inom olje- och gasindustrin

Vad är utveckling inom olje- och gasindustrin?

Utveckling inom olje- och gasindustrin (oil gas engineering) avser design, implementering och drift av tekniska processer med fokus på utforskning och produktion av råolja och naturgas. När olja och gas har upptäckts, så blir olje- och gasingenjörer involverade i processen för att utvinna dessa resurser från reservoarer, ofta med specialister såsom geovetare, för att förstå den underliggande bergformationen och avgöra de bästa borrmetoderna, samt för att övervaka den dagliga driften.

Vad är affärsnyttan med utveckling inom olje- och gasindustrin?

Utveckling inom olje- och gasindustrin hjälper energiföretag att hitta och utvinna olje- och gasresurser effektivare, säkrare och hållbarare. Som sådan utvärderar olje- och gasingenjörer energireservoarer för att förutsäga deras lönsamhet och undersöka potentiella borrplatser. Vidare för att planera effektiva och säkra borrmetoder som behövs för att återvinna energitillgångar.

Ingenjörer litar alltmer på avancerad digital utveckling för att arbeta effektivare. Reservoaringenjörer använder till exempel avancerad analys och stora data (big data, stordata) för att avgöra den optimala fältutvecklingsplanen och borrningsaktiviteterna, vilket säkerställer säkerhet och effektivitet. Slutförande ingenjörer nyttjar artificiell intelligens (AI) för att utvinna maximalt med olja eller gasflöden från marken. Och produktionsingenjörer säkerställer brunnarnas och oljefältets produktivitet. Med digitala lösningar kan de fjärrövervaka produktionen över hela världen med avancerade sensorer och Internet of Things (IoT).

Utveckling inom olje- och gasindustrin - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you