Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Utveckling inom olje- och gasindustrin

Vad är utveckling inom olje- och gasindustrin?

Utveckling inom olje- och gasindustrin avser design, implementering och drift av tekniska processer med fokus på prospektering och produktion av råolja och naturgas. När olja och gas har upptäckts blir olje- och gasingenjörer involverade i processen för att utvinna dessa resurser från reservoarer, ofta med specialister som geovetenskapsmän för att förstå den underliggande bergformationen, bestämma de bästa borrmetoderna och för att övervaka den dagliga driften.

Vad är affärsnyttan med utveckling inom olje- och gasindustrin?

Utveckling inom olje- och gasindustrin hjälper energiföretag att hitta och utvinna olje- och gasresurser mer effektivt, säkert och hållbart. Som sådan utvärderar olje- och gasingenjörer energireservoarer för att förutsäga deras lönsamhet och undersöka potentiella borrplatser för att planera effektiva och säkra borrmetoder som behövs för att återvinna energitillgångar.

Ingenjörer litar alltmer på avancerad digital teknik för att arbeta mer effektivt. Reservoaringenjörer använder till exempel avancerad analys och big data för att bestämma den optimala fältutvecklingsplanen och borrningsaktiviteterna, vilket säkerställer säkerhet och effektivitet. Slutförande ingenjörer utnyttjar artificiell intelligens (AI) för att locka mest olja eller gasflöden från marken. Och produktionsingenjörer säkerställer brunnarnas och oljefältets produktivitet. Med digitala lösningar kan de fjärrövervaka produktion från hela världen med avancerade sensorer och Internet of Things (IoT).

Utveckling inom olje- och gasindustrin - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista