carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital transformation för olje- och gasindustrin

Vad är digital transformation för olje- och gasindustrin?

En ny våg av tekniska förändringar sveper över olje- och gasindustrin. Genom att anamma den digitala utvecklingen, som alltmer används i andra industrier, såsom fjärrsensorer som driver Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI), virtual reality (VR) och stordata-analys, så är effekten av digital transformation för olje- och gasindustrin djupgående. Genom digital transformation strävar företagen efter att sänka kostnaderna, fördjupa kundrelationerna och öka effektiviteten, samt skapa nya affärsmodeller på konkurrenskraftiga globala marknader.

Vilka är affärsnyttan med digital transformation för olje- och gasindustrin?

Det finns betydande möjligheter för energibolag inom alla branscher att nyttja digital transformation. Till exempel kan alla aktörer inom uppströms-, mellanströms- och nedströmsindustrin optimera användningen av kritisk utrustning. Med hjälp av fjärrsensorer anslutna via molnet, analys och IoT kan underhåll av utrustning övervakas och spåras från brunnriggen till bensinpumparna i detaljhandeln. För ledare och ansvariga med fokus på affärsstrategi, så kan affärsanalys kopplad till stora data och artificiell intelligens (AI) användas för att bättre förstå vilka funktioner och produkter som levererar bästa kundvärdet.

Andra användningsfall för digital transformation innefattar förbättrad kundupplevelse, prestandaprognoser, förbättrad oljeåtervinning och minskad förlust av kolväten genom energistöld och läckage, samt bättre säkerhet för tillgångarna.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you