Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Digital transformation för olje- och gasindustrin

Vad är digital transformation för olje- och gasindustrin?

En ny våg av tekniska förändringar förändrar olje- och gasindustrin. Genom att använda många av samma digitala tekniker som alltmer används i andra industrier, inklusive fjärrsensorer som driver Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI), virtual reality och big data-analys, är effekten av digital transformation på olja och gas djupgående. Genom digital transformation strävar företagen efter att sänka kostnaderna, fördjupa kundrelationer, öka effektiviteten och skapa nya affärsmodeller på konkurrenskraftiga globala marknader.

Vilka är affärsnyttan med digital transformation av olje- och gasindustrin?

Det finns betydande möjligheter för energibolag inom alla branscher att utnyttja digital transformation. Till exempel kan aktörer i uppströms-, mitt- och nedströmsindustrin alla optimera användningen av kritisk utrustning. Med hjälp av fjärrsensorer anslutna via molnet, analys och IoT kan underhåll av utrustning övervakas och spåras från brunnriggen till bensinpumparna i detaljhandeln. För chefer och chefer med fokus på affärsstrategi kan affärsanalys kopplad till big data och artificiell intelligens (AI) användas för att bättre förstå vilka funktioner och produkter som ger bästa kundvärde.

Andra användningsfall för digital transformation inkluderar förbättrad kundupplevelse, prestandaprognoser, förbättrad oljeåtervinning, minskad förlust av kolväten genom stöld och läckage och bättre tillgångssäkerhet.

Digital transformation av olje- och gasindustrin - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista