Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Konsulttjänster för olje- och gasindustrin

Vad är konsulttjänster för olje- och gasindustrin?

Konsulter inom olje- och gasindustrin hjälper energipersonal i uppströms-, mellanström- och nedströmsindustrin att frigöra hela värdet av sina energitillgångar säkert, säkert och lönsamt. Normalt med hjälp av en kombination av branschexpertis, bästa praxis och testade lösningar kan olje- och gaskonsulter hjälpa organisationer att maximera reservvärdet, distribuera de senaste digitala IT-lösningarna och erbjuda nya processer till stöd för alternativa energikällor.

Vilka är affärsfördelarna med konsulttjänster för olje- och gasindustrin?

Eftersom olje- och gasföretag arbetar i en global miljö som är under konkurrens-, finans- och lagstiftningstryck söker många hjälp utifrån från industrikonsulter för att fungera mer effektivt eller för att låsa upp ny tillväxt. Uppströmsproducenter som är involverade i prospektering och produktion kan söka stöd för att upprätta en digital verksamhetsstrategi eller för att genomföra digitala oljefältprogram. Midstream-producenter som utmanas med åldrande infrastruktur kan använda företagskonsulter för förbättrad kostnadseffektivitet och riskkontroll inom områden som rörledningens integritet och läckagedetektering. Samtidigt är många nedströmsproducenter beroende av olje- och gaskonsulter för att identifiera flaskhalsar i detaljhandeln och för att förbättra kundupplevelsen.

Konsulttjänster för olje- och gasindustrin - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista