carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Konsulttjänster för olje- och gasindustrin

Vad är konsulttjänster för olje- och gasindustrin?

Konsulttjänster för olje- och gasindustrin hjälper energipersonal i uppströms-, mellanströms- och nedströmsindustrin att frigöra hela värdet av sina energitillgångar tryggt, säkert och lönsamt. Vanligtvis med hjälp av en kombination av branschexpertis, bästa praxis och testade lösningar kan olje- och gaskonsulter hjälpa organisationer att maximera reservvärdet, fördela de senaste digitala IT-lösningarna och erbjuda nya processer till stöd för alternativa energikällor.

Vilka är fördelarna med konsulttjänster för olje- och gasindustrin?

Eftersom olje- och gasföretag arbetar i en global miljö som är under ständigt tryck från konkurrensen, ekonomin och lagstiftningar, så söker många hjälp utifrån via industrikonsulter för att fungera effektivare eller för att möjliggöra ny tillväxt. Uppströmsproducenter som är involverade i utforskning och produktion, kan söka hjälp för att upprätta en digital verksamhetsstrategi eller för att genomföra digitala oljefältsprogram. Mellanströmsproducenter som står inför utmaningen med åldrande infrastruktur kan använda företagskonsulter för förbättrad kostnadseffektivitet och riskkontroll inom områden, såsom rörledningens integritetsfunktion och idenitifiering av läckage. Samtidigt är många nedströmsproducenter beroende av olje- och gaskonsulter för att identifiera flaskhalsar inom återförsäljningen och att förbättra kundupplevelsen.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you