carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Automatisering för olje- och gasindustrin

Vad är automatisering för olje- och gasindustrin?

Automatisering för olje- och gasindustrin, även känd som oljefältsautomation, hänvisar till ett växande antal processer, många som involverar digital teknik, som kan hjälpa energiproducenter att bättre konkurrera på globala marknader. Medan vissa industriområden är mer mogna för automatisering än andra, så är de bästa kandidaterna för automatisering inom olje- och gasindustrin, nämligen borrning, produktionsverksamhet och processkontroll, logistik och leveranskedja, samt säkerhet och återförsäljning.

Hur fungerar automatisering för olje- och gasindustrin?

Automatisering för olje- och gasindustrin använder ofta sensorer baserade på Internet of Things (IoT), prediktiva och självlärande system för att öka produktiviteten, och expertsystem/användning av artificiell intelligens (AI) för att fylla luckor som orsakas av brist på yrkeskunnig arbetskraft.

Vad är affärsnyttan med automatisering för olje- och gasindustrin?

Automatisering för olje- och gasindustrin lovar producenterna en mängd affärsfördelar, såsom:

  1. Minskade kostnader: AI och digital teknik gör det möjligt att sänka kostnaderna genom att både ersätta viss mänsklig arbetskraft, samt öka säkerheten och noggrannheten för befintliga människodrivna uppgifter. Automatisering av manuella delar av borrprocessen, såsom rörhantering, kan minska säkerhetsriskerna. Automatisering för olje- och gasindustrin kortar ner tidsåtgången, möjliggör mer skalbara processer och minskar arbetsskador och dödsfall.
  2. Ett mer uppkopplat företag: Uppströmsproducenter som arbetar i avlägsna områden drar nytta av automatisering genom att använda drönare och undervattensbåtar för att övervaka inspektionsprocesser. Mätningar av tryck och flöden i olja och gas kan förbättras genom automatisering, och då gynna producenter uppströms, mellanström och nedströms. Sammankopplade, automatiska system möjliggör enkel distribution av data och större effektivitet över hela företaget.
  3. Förbättrad effektivitet och produktion: Modernisering och automatisering av interna IT-processer hjälper all energiverksamhet att förenkla produktionen och öka avkastningen, vilket minskar koldioxidavtryck och samtidigt ökar potentiella intäkter.

Mer information om automatisering för olje- och gasindustrin finns nedan.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you