carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Analys för olje- och gasindustrin

Vad är analys för olje- och gasindustrin?

Analys för olje- och gasindustrin nyttjar många av samma statistiska metoder som används i andra industrier för att hitta mönster bland hundratals variabler i konstant flöde. Den använder stora mängder fältdata och ofta maskininlärningsalgoritmer för att möjliggöra prediktiv analys och stordata-insikter, som leverantörer och andra ansvariga använder för att maximera avkastningen, påskynda innovationen och minska risken.

Vilka är fördelarna med analys för olje- och gasindustrin?

Framsteg inom processautomation, instrumentation via fjärr och Internet of Things (IoT) har banat vägen för transformation inom olje- och gasindustrin, vilket liknar förändringar som pågår inom detaljhandeln, tillverkningen och finansiella tjänster. Med tillgångar och människor överallt, så kan energiproducenter utnyttja fjärrsensorer och prediktiv analys för att säkert övervaka verksamheten i realtid och optimera underhåll på fälten.

För uppströmsproducenter som arbetar på oljeplattformar kan företag använda avancerade analyser och dränkbara plattformar, för att optimera produktionsinställningar och öka avkastningen. Medan mellanströms- och nedströmsorganisationer kan använda operativ data och analys, för att optimera produktionen och reserverna av återhämtningsinsatser, samt främja samarbete över hela organisationen.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you