Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Analys för olje- och gasindustrin

Vad är analys för olje- och gasindustrin?

Analys för olje- och gasindustrin, även "oljefältanalys", utnyttjar många av samma statistiska metoder som används i andra industrier för att hitta mönster bland hundratals variabler i konstant flöde. Det använder stora mängder fältdata och ofta maskininlärningsalgoritmer för att möjliggöra förutsägbar analys och stor datainblick som operatörer och chefer använder för att maximera avkastningen, påskynda innovation och minska risken.

Vilka är affärsfördelarna med analys för olje- och gasindustrin?

Framsteg inom processautomation, fjärrinstrumentation och sakernas internet (IoT) har banat väg för omvandling inom olje- och gasindustrin, liknande förändringar som pågår inom detaljhandel, tillverkning och finansiella tjänster. Med tillgångar och människor överallt kan energiproducenter utnyttja fjärrsensorer och prediktiv analys för att säkert övervaka verksamheten i realtid och optimera fältunderhåll.

För uppströmsproducenter som arbetar offshore kan företag använda avancerade analyser och dränkbara plattformar för att optimera produktionsinställningar och öka produktionen. Under tiden kan mellanström och nedströmsorganisationer använda operativ data och analys för att optimera produktionen och reservera återhämtningsinsatser, samt främja samarbete över hela organisationen.

Analys för olje- och gasindustrin - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista