carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Marknadsanalys

Vad är marknadsanalys?

Marknadsanalys sätter data som samlas in från olika marknadsföringskanaler i ett sammanhang, och visar hur ett företags marknadsplaner och insatser direkt kan översättas till intäkter. Marknadschefer och marknadsförare använder dessa tekniker och processer för att framgångsrikt utvärdera och uppskatta sina marknadskampanjer. Tekniker för marknadsanalys tittar på mätvärden från alla källor och kanaler, för att sedan kombinera det i en och samma vy för att sammanfatta resultatet av marknadsföringsinitiativ.

Vilka är fördelarna med marknadsanalys?

Det finns många fördelar med marknadsanalys. Framgångsrika team använder sina data för att:

  • Bestämma effektiviteten och avkastningen på marknadskampanjer.
  • Identifiera områden med framgång och förbättringsmöjligheter.
  • Ge värdefull hjälp för att driva marknadsföringsinsatser framåt.
  • Få insikt i vad som har hänt och vad som pågår i marknadskampanjer, även sätt att förutsäga, rikta och optimera framtida marknadsföringsinsatser.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you