Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

System för produktionsstyrning (MES)

Vad är ett system för produktionsstyrning (MES)?

Ett system för produktionsstyrning (MES) kontrollerar och samlar in information om komplex tillverkningsutrustning och processer. Det länkar ihop processkontrollsystemen som direkt styr tillverkningsutrustningen (och samlar in data för lagernivåer och driftstopp) med affärssystemen, såsom enterprise resource planning (ERP), som spårar data för exempelvis beställningar, kundinteraktioner och priser.

Vad är affärsnyttan med system för produktionsstyrning (MES)?

Realtidsinsikter från ett system för produktionsstyrning (MES) gör det möjligt för organisationer att maximera effektiviteten i sina tillverkningsutrustningar och processer. Detta bidrar till att minska inventeringen, pågående arbeten och tillverkningstiden, samt öka kvaliteten. Det reducerar också personalkostnader och den manuella inmatningen av data, ökar kundnöjdheten, påskyndar lanseringen av nya produkter på marknaden och minskar kostnaderna och arbetsinsatserna för att följa regelverket.

System för produktionsstyrning (MES) - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista