carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

System för produktionsstyrning (MES)

Vad är ett system för produktionsstyrning (MES)?

Ett system för produktionsstyrning (manufacturing execution system - MES) kontrollerar och samlar in information om komplex tillverkningsutrustning och processer. Den länkar ihop processkontrollsystemen som direkt styr tillverkningsutrustningen (och samlar in data för lagernivåer och driftstopp) med affärssystemen, såsom ERP-system, som spårar data för exempelvis beställningar, kundinteraktioner och priser.

Vad är affärsnyttan med system för produktionsstyrning (MES)?

Realtidsinsikter från ett system för produktionsstyrning (MES) gör det möjligt för organisationer att maximera effektiviteten i sina tillverkningsutrustningar och processer. Detta bidrar till att minska inventeringen, pågående arbeten och tillverkningstiden, samt öka kvaliteten. Det reducerar också personalkostnader och den manuella inmatningen av data, ökar kundnöjdheten, påskyndar lanseringstiden av nya produkter, samt minskar kostnaderna och arbetsinsatserna för regelefterlevnad.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you