Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Maskininlärning

Vad är maskininlärning?

Maskininlärning (ML) är en gren av artificiell intelligens som använder statistiska tekniker eller algoritmer för att göra det möjligt för en dator att bli bättre på vad den gör. Datorn identifierar exempelvis mönster i beteende eller tal, och den noterar dessa skillnader för att "lära sig" mer om en viss användare eller en uppsättning användare. Maskininlärning upptäcker mönster och strukturer, hittar ovanliga datapunkter, förutsäger värden och kategorier och löser en mängd olika problem. Det gör det också möjligt för företag att konsumera mycket stora mängder data från en mängd olika källor och vara vettiga ur det.

Vad är affärsnyttan med maskininlärning?

Maskininlärning gör marknadsplaner och försäljningsprognoser mer exakta, hjälper biovetenskapliga företag att genomföra mer effektiva, säkra och effektiva kliniska prövningar och informerar vårdgivare om patienternas behov och beteenden så att de kan ingripa och tillhandahålla lämpliga tjänster.

Maskininlärning - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista