carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Maskininlärning (ML)

Vad är maskininlärning?

Maskininlärning (ML) är en gren av artificiell intelligens som använder statistiska tekniker eller algoritmer för att göra det möjligt för en dator att bli bättre på vad den gör. Datorn identifierar exempelvis mönster i beteende eller tal, och den noterar dessa skillnader för att "lära sig" mer om en viss användare eller en uppsättning användare. Maskininlärning upptäcker mönster och strukturer, hittar ovanliga datapunkter, förutsäger värden och kategorier och löser en mängd olika problem. Den gör det också möjligt för företag att konsumera mycket stora mängder data från en mängd olika källor och ge mening åt det.

Vad är affärsnyttan med maskininlärning?

Maskininlärning gör marknadsplaner och försäljningsprognoser exaktare och hjälper biovetenskapliga företag att genomföra effektivare och säkrare kliniska prövningar, samt informerar vårdgivare om patienternas behov och beteenden, så att de kan ingripa och tillhandahålla lämpliga tjänster.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you