carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Äldre system för kärnprocesser inom bankbranschen

Vad är äldre system för kärnprocesser inom bankbranschen?

Äldre system för kärnprocesser inom bankbranschen (legacy banking systems) är ofta decennier gamla, stordatorbaserade plattformar som stöder en banks backend-verksamhet över kärnfunktioner, såsom kontoöppning och -upplägg, hantering av transaktioner och insättningar, samt lånebehandling, med mera. På grund av äldre teknik, så har egna skyddade datamodeller begränsad förmåga att samspela med andra system, därför kan äldre system inskränka en banks förmåga att snabbt leverera nya upplevelser, produkter och tjänster.

Vad är affärsnyttan med äldre system för kärnprocesser inom bankbranschen? 

Eftersom etablerade banker ofta känner sig begränsade av sina äldre system för kärnprocesser inom bankbranschen, så ser många det som en strategisk prioritering att investera i nya kärnprocessystem för digitala tjänster. Genom sin digitala utforming är nya kärnprocessystem starkt beroende av molnet och dess tillhörande tjänster. Vidare så inför de dynamisk prissättning, då den avlägsnar pappersprocessen som bidrar till sänkta kostnader och minskad komplexitet. Dessutom använder bankerna nya plattformar för att implementera digitala kanaler och förhöja kundupplevelsen, samt lansera nya produkter och tjänster snabbare än någonsin.

Äldre system för kärnprocesser inom bankbranschen - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you