Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

IT-/OT-konvergens

Vad är IT-/OT-konvergens?

IT-/OT-konvergens (informationsteknik/operativ teknik) är integrering av data från system, som hanterar information om tillverkning (såsom produktionsplaner och råvarutransporter) med data från system, vilka direkt övervakar och kontrollerar tillverkningen (såsom register över oljeraffinaderiers temperatur och tryck).

Vad är affärsnyttan med IT-/OT-konvergens?

IT-/OT-konvergens möjliggör beslutsfattande i realtid, minskning av oplanerat driftstopp och den mest effektiva användningen av utrustning och personal vid förändringar och problem. Anpassning av system inom IT och operativ teknik kan även eliminera onödiga hård- och mjukvaror, vilket i sin tur minskar kapital- och driftskostnader.

IT-/OT-konvergens - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista