carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

IT/OT-konvergens

Vad är IT/OT-konvergens?

IT/OT (informationsteknik/driftsteknik)-konvergens är integrering av data från system som hanterar information om tillverkning (såsom produktionsplaner och råvarutransporter) med data från system som direkt övervakar och kontrollerar tillverkning (såsom register över oljeraffinaderiers temperatur och tryck).

Vad är affärsnyttan med IT/OT-konvergens?

IT/OT-konvergens möjliggör beslutsfattande i realtid, minskning av oplanerade driftsstopp och den effektivaste nyttjandet av utrustning och personal med hänsyn till förändringar och problem. Att anpassa IT- och OT-system kan också eliminera onödig hård- och mjukvara, vilket minskar kapital- och driftskostnader.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you