Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Internet of Things-strategi

Vad är en Internet of Things-strategi?

En Internet of Things (IoT)-strategi beskriver hur man får värde från data som genereras av anslutna sensorer och smarta enheter - från omprövning av affärsmodeller till integrering av nätverksprotokoll och dataformat. Den definierar affärsfallet, sätter nödvändig budget och personal på plats.

Vad är affärsnyttan med en Internet of Things-strategi?

En IoT-strategi hjälper ett företag att inse fördelarna med IoT snabbare och mer effektivt än konkurrenter. Det hjälper dem att identifiera och välja var IoT kan hjälpa till att implementera rätt teknik. Och genom att erbjuda en helhetssyn på verksamheten kan den ge fördelar från minskade produktionskostnader till mer innovativa produkter och nya affärsmodeller.

Internet of Things-strategi - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista