carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Internet of Things-strategi

Vad är en Internet of Things-strategi?

En strategi för Internet of Things (IoT) beskriver hur man får värde från data som genereras av anslutna sensorer och smarta enheter - från omprövning av affärsmodeller till integrering av nätverksprotokoll och dataformat. Den definierar affärscaset, sätter upp nödvändig budget och placerar personal.

Vad är affärsnyttan med en Internet of Things-strategi?

En IoT-strategi hjälper ett företag att inse fördelarna med IoT snabbare och effektivare än konkurrenterna. Den hjälper dem att identifiera och välja var IoT kan hjälpa till att implementera rätt teknik. Och genom att erbjuda en helhetssyn på verksamheten, så kan den ge fördelar, som alltifrån minskade produktionskostnader till innovativare produkter och nya affärsmodeller.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you