carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Internet of Things (IoT)

Vad är IoT?

Internet of Things (IoT) är ett nätverk som ansluter sensorer eller enheter till Internet, likväl som till digital teknik i form av trådlösa nätverk, datorkraft, big data (stordata), analys och artificiell intelligens (AI), för att samla, kommunicera och dela intelligens utan mänsklig inblandning.

Vad är affärsnyttan med Internet of Things (IoT)?

Data från IoT hjälper företag att analysera miljöförhållanden för att förutsäga och förhindra utrustningsfel, tillverkningstopp och flaskhalsar i logistisken. Den hjälper dem också att för första gången förstå hur användare nyttjar sina produkter och hur dessa produkter fungerar. Intelligens från produkter kan användas för att utveckla differentierande funktioner och tjänster, såsom mjukvaruuppgraderingar. Företagen använder också datavärdekedjor för att skapa nya affärsmodeller för att transformera traditionella produkter till produktcentrerade ekosystem för att driva ny tillväxt.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you