Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Integrerade system för arbetsplatshantering

Vad är ett integrerat system för arbetsplatshantering?

Ett integrerat arbetsplatshanteringssystem är ett nätverkssystem som hjälper en organisation att övervaka, hantera och använda dess fastigheter, anläggningar och infrastruktur på bästa sätt. Det optimerar och ger insikter i allt från fastigheter till kapitalprojekt, anläggningar, underhåll, hållbarhet och energi.  

Vad är affärsnyttan med integrerade system för arbetsplatshantering? 

Integrerade arbetsplatshanteringssystem kan hjälpa företag att på ett noggrannare sätt matcha fastighetskostnader efter behov, såsom att effektivisera skapandet, utförandet och uppföljningen av arbetsordrar, hantera kapitalprojekt noggrannare, samt minska kostnaden och tiden för att redogöra att riktlinjer följs för scheman, budgetar och miljökrav. Dess integrerade egenskaper gör det möjligt för fler intressenter att arbeta tillsammans för att få ut det mesta möjliga av arbetsplatsen.

Integrerade system för arbetsplatshantering - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista