carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Integrerade system för arbetsplatshantering

Vad är integrerade system för arbetsplatshantering?

Integrerade system för arbetsplatshantering (integrated workplace management) är nätverkssystem som hjälper en organisation att övervaka, hantera och använda dess fastigheter, anläggningar och infrastruktur på bästa sätt. Det optimerar och ger insikter i allt från fastigheter till kapitalprojekt, anläggningar, underhåll, hållbarhet och energi.  

Vad är affärsnyttan med integrerade system för arbetsplatshantering? 

Integrerade system för arbetsplatshantering kan hjälpa företag att på ett noggrannare sätt matcha fastighetskostnader efter behov, såsom att effektivisera skapandet, utförandet och uppföljningen av arbetsordrar, hantera kapitalprojekt noggrannare, samt minska kostnaden och tiden för att redogöra att efterlevnad av riktlinjer följs för scheman, budgetar och miljökrav. Dess integrerade egenskaper gör det möjligt för fler intressenter att arbeta tillsammans för att få ut det mesta möjliga av arbetsplatsen.

Integrerade system för arbetsplatshantering - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you