carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Telematik för försäkringsbranschen

Vad är telematik för försäkringsbranschen?

Försäkringstelematik (insurance telematics) används oftast för att spåra hur människor kör. Det fungerar genom att samla in, mäta och sända ett antal datapunkter. Vanligtvis spårar en liten GPS-baserad enhet inuti fordonet dess platser och övervakar ett antal parametrar, såsom hastighet, avstånd och lägen. Försäkringstelematik kan också hålla koll på hur en person kör genom att övervaka bromsning och kurvtagning. Genom att övervaka hur förare presterar bakom ratten kan försäkringsföretag implementera program för användarbaserade försäkringar i hela sin kundbas. Rustad med mer data och insikt, så har sådana program potentialen att kullkasta den traditionella bilförsäkringsmodellen.

Vad är affärsnyttan med telematik för försäkringsbranschen?

Några av affärsfördelarna:

  1. Exakt prissättning: Med försäkringstelematikdata kan försäkringsbolag prissätta premier och försäkringar exaktare, så att de verkligen återspeglar försäkringsrisken för deras kunder. Noggrann prissättning är grunden för lönsam affärsverksamhet och håller avgifterna stabila. Försäkringstelematik kan hjälpa till att undvika de avgörande prissvängningarna som leder till kundtapp.
  2. Riskreducering: Försäkringstelematik gör det lättare för leverantörer att samla in stora mängder data och bygga mer sofistikerade riskmodeller för att minska deras totala riskexponering. Om försäkringsgivarna tar högre risker, så kan de vara säkra på att premierna täcker deras exponering.
  3. Bättre, snabbare beslutsfattande: Genom att integrera försäkringstelematikdata i kärnsystem, såsom för försäkringsadministration, aktuarier och försäkringsgivare, fakturering och skadereglering, samt nya handlingsinriktade försäkringstagarportaler, så kan mer förutsägbara och snabbare beslut kan fattas, även i realtid.
  4. Ökad effektivitet: Med försäkringstelematik kan manuellt och tidskrävande arbete strömlinjeformas eller elimineras, eftersom processer automatiseras med exakta data för fordon och geografiska lägen (spatiell).
  5. Ny produktutveckling: Användningsbaserade försäkringsprogram kan ge kunder rabatter genom att belöna dem för bra körbeteende. Försäkringstelematik stöder nya "pay-as-you-drive"-program (PAYD), som blir allt populärare hos kunderna.

Telematik för försäkringsbranschen - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you