Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Modernisering av försäkringsplattform

Vad är modernisering av försäkringsplattformen?

Modernisering av försäkringsplattformar avser omvandling och uppgradering av äldre system och affärsprocesser som används av försäkringsbolag för att bättre betjäna kunder, anpassa sig till marknadsförändringar och utnyttja nya tekniska framsteg. 

När försäkringsbranschen kämpar med föränderliga konsumentförväntningar, regleringskrav och snabb teknisk utveckling blir modernisering avgörande för att försäkringsgivarna ska förbli konkurrenskraftiga och effektiva. 

Modernisering av försäkringsplattformen kan kräva strategiskift, omskolning av personal, systemmigreringar och eventuellt vissa störningar. Fördelarna uppväger dock utmaningarna och säkerställer att försäkringsbolagen förblir konkurrenskraftiga i ett snabbt föränderligt landskap.

Vilka är affärsfördelarna med modernisering av försäkringsplattformen?
 • Implementering av ny teknik. Äldre system är ofta styva och svåra att uppgradera eller integrera med ny teknik. Moderna plattformar använder molnbaserade system, artificiell intelligens, big data-analys och blockchain för att förbättra processer och leverera bättre kundupplevelser.
 • Förbättrad kundupplevelse. Moderna plattformar ger en sömlös kundupplevelse med användarvänliga gränssnitt, snabbare bearbetning och flerkanalsengagemang.
 • Drifteffektivitet Äldre system kan vara kostnadskrävande att underhålla. Moderna system kan effektivisera verksamheten, minska redundansen och automatisera manuella uppgifter.
 • Förbättrad dataanalys. Moderna system möjliggör mer avancerade dataanalysfunktioner, som kan användas för att förstå kundbeteende, förutsäga marknadstrender och skapa mer skräddarsydda försäkringsprodukter.
 • Regelefterlevnad. I takt med att lagkraven utvecklas behöver försäkringsbolagen anpassningsbara system för att förbli kompatibla utan att ådra sig betydande kostnader.
 • Integreringsfunktioner. Moderna plattformar har bättre integrationsfunktioner, vilket gör det möjligt för dem att enkelt ansluta till system, verktyg och applikationer från tredje part.
 • Skalbarhet . När försäkringsbolagen växer och utvecklas behöver de system som kan skalas med deras och marknadens föränderliga behov.
 • Kostnadsbesparingar. På lång sikt kan underhåll och korrigering av äldre äldre system vara dyrare än att övergå till moderna plattformar.
 • Innovation. Moderna plattformar kan lättare integreras med innovativa verktyg och tekniker, vilket gör att försäkringsbolagen kan ligga i framkant när det gäller branschens framsteg.
Vad är det bästa tillvägagångssättet för moderniseringsinitiativ för försäkringsplattformar?

De mest framgångsrika initiativen leds av affärsstrategi och mål. Detta säkerställer leverans av framtidsklara lösningar som ger överlägsna resultat — vilket ökar smidigheten, innovationen och effektiviteten.

Företag som tar ett teknikstyrt tillvägagångssätt för modernisering av försäkringsplattformar ångrar ofta det. Ett tekniskt styrt tillvägagångssätt har vanligtvis betydande nackdelar och gör inte:

 • Tillhandahålla en passform för affärsförmåga
 • Utnyttja molnet som en moderniseringsmöjlighet
 • Driva välhanterad finansiell molnverksamhet
 • Ta itu med behov av omställning av arbetskraften
Vad ska jag leta efter i en moderniseringspartner för försäkringsplattform?

De mest framgångsrika partnerna kommer vanligtvis att erbjuda följande fördelar:

 • Affärs- och teknikacceleratorer för att hålla dig fokuserad på de processer som får ditt företag att fungera
 • Teknikbedömningar med hjälp av IP och acceleratorer som påskyndar processen, oavsett om du flyttar till molnet eller stannar kvar på plats
 • Flerårig färdplan som rationaliserar mervärdesapplikationer och beskriver en saneringsväg för teknik, infrastruktur och programvara
 • Modernisering av kärnteknik/teknik, ökad acceleration och förutsägbar leverans via DevOps
 • Modernisering och datadrivna insikter som hjälper dig att rikta rätt kunder genom rätt kanaler med anpassade erbjudanden
Modernisering av försäkringsplattform - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista