Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Drönare för försäkringsinspektioner

Vad är drönare för försäkringsinspektioner?

Drönare för försäkringsinspektioner, även kända som obemannade luftfartyg, är sådana som används för att ta foton och samla in andra data som information vid riskbedömningar och skadeanmälan i försäkringsbranschen. I skadeförsäkringsbranschen kan till exempel en skadereglerare eller riskingenjör använda en drönare för att samla in uppgifter om en plats eller byggnad för att få användbara insikter vid skaderegleringar eller riskbedömningar. Det som tidigare ansågs vara högteknologiskt har snabbt blivit vedertagen teknik. Association of Unmanned Vehicle Systems International uppskattade försäljningen för 2020 till 125 000 sålda obemannade luftfartyg (drönare). Försäkringsbolag för privatpersoner och företag som täcker risker för fastigheter var tidiga med att tillämpa drönarteknik vid försäkringsinspektioner, vilket förändrat sättet hur skadereglering utförs som följd.

Vad är affärsnyttan med drönare för försäkringsinspektioner?

Drönare för försäkringsinspektioner ger många fördelar:

  1. Högre företagseffektivitet: Till följd av mängden katastroffall, den begränsade tillgängligheten av skadereglerare och det stora antalet skadestånd, står försäkringsgivarna inför tuffa utmaningar när det gäller att hantera kundupplevelsen och lösa skadeärenden i tid. Eftersom drönare kan täcka stora fastighetsområden på kort tid kan antalet skadereglerare som behövs ute på fältet dras ned, vilket minskar belastningen på verksamheten med att anställa och hantera ett stort antal skadereglerare.
  2. Snabbare skadereglering: Tack vare deras infraröda kameror är drönare väldigt exakta gällande att upptäcka potentiella vatten- och luftläckor, vilket ofta är en tidskrävande process. Cognizant uppskattar att denna kapacitet sparar avsevärd tid, samtidigt som produktiviteten och effektiviteten för skadereglerare ökar med upp till 50 %. Dessutom skulle skadereglerare på fältet få enklare tillgång till specialister på distans, till exempel personal som utvärderar totalförluster eller på särskilda utredningsenheter, som kan se videor och foton som överförs i realtid av drönare för försäkringsinspektioner. Detta driver hela processen framåt, vilket resulterar i snabbare skadereglering och nöjdare kunder.
  3. Förbättrad säkerhet: Skadereglering kan vara farligt, särskilt om en skadereglerare måste klättra uppför en stege med en kamera i ena handen och ett anteckningsblock i den andra för att inspektera skador. Det är också riskabelt om en skadereglerare arbetar i ett område strax efter en brand, översvämning eller jordbävning. I kontrast till drönares förmåga att filma högupplösta videor och ta bilder av flervåningsbyggnader vid försäkringsinspektioner gör dem till ett mycket säkrare alternativ för försäkringsgivare och deras anställda.
  4. Ökad noggrannhet: Drönare för försäkringsinspektioner gör det även möjligt för skadereglerare att komma närmare ett tak, zooma in på tvivelaktiga områden och analysera detaljer för att förstå orsaken till skadan— utan att förstöra skadeplatsen. Detta underlättar när det ska skrivas rapporter, eftersom bilder och videor som samlats in från drönare enkelt kan bidra med att ge en bättre helhetsbild av alla skadeärenden.
Drönare för försäkringsinspektioner - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista