carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Produktutveckling för innovationer

Vad är produktutveckling för innovationer?

Produktutveckling för innovationer är processen för att tillämpa digital produktteknik på ett företags innovationsmål och därigenom transformera innovativa idéer till verklighet. Det innefattar alla aktiviteter som är involverade i att förvandla ett koncept för nya och bättre användarupplevelser till verkliga produkter.

Vilka är fördelarna med produktutveckling för innovationer?

Den främsta fördelen med produktutveckling för innovationer är att den påskyndar processen för hur en innovativ idé övergår till effektiv design och utveckling av en marknadsförbar, innovativ produkt. Genom att hjälpa till att förflytta en organisation från "innovation som mål" till "innovation på gång", så kan den underlätta kulturförändringen till en av hållbar, pågående innovation.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you