Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Produktutveckling för innovationer

Vad är produktutveckling för innovationer?

Produktutveckling för innovationer är processen för att tillämpa digital produktutveckling på ett företags innovationsmål och därigenom transformera innovativa idéer till verklighet. Det innefattar alla aktiviteter som är involverade i att förvandla ett koncept för nya och bättre användarupplevelser till verkliga produkter.

Vad är affärsnyttan med produktutveckling för innovationer?

Den främsta fördelen med innovationsproduktutveckling är att påskynda processen genom vilken en innovativ idé övergår till effektiv design och utveckling av en marknadsförbar, innovativ produkt. Genom att hjälpa till att flytta en organisation från "innovation som mål" till "innovation pågår" kan det underlätta en förändring av kultur till en av hållbar, pågående innovation.

Produktutveckling för innovationer - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista