carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Produktdesign för innovationer

Vad är produktdesign för innovationer?

Produktdesign för innovationer är processen att använda designtänkande för att förstå slutanvändarnas förväntningar under hela resan. Sedan använda teknik på nya sätt för att förändra förväntningarna och förbättra den resan.

Vad är affärsnyttan med produktdesign för innovationer?

Den främsta fördelen med produktdesign för innovationer är att göra oklara innovationsmål till produktrealitet. Det gör det möjligt för ett företag att undersöka en befintlig användarupplevelse, förstå viktiga punkter där förbättring genom teknik kan tillämpas, och utforma nya idéer som uppfyller eller förbättrar användarnas förväntningar och optimerar användarupplevelsen. Kort sagt, det är där design möter teknik för att bygga smartare innovationsfärdplaner.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you