Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Produktdesign av innovationer

Vad är produktdesign av innovationer?

Innovationsproduktdesign är processen att använda designtänkande för att förstå slutanvändarnas förväntningar under hela resan - sedan använda teknik på nya sätt för att förändra förväntningarna och förbättra den resan.

Vad är affärsnyttan med produktdesign av innovationer?

Den främsta fördelen med innovationsproduktdesign är att göra nebulösa innovationsmål till produktrealitet. Det gör det möjligt för ett företag att undersöka en befintlig användarupplevelse, förstå viktiga punkter där förbättring genom teknik kan tillämpas och utforma nya idéer som uppfyller eller förbättrar användarnas förväntningar och optimerar användarupplevelsen. Kort sagt, det är där design möter teknik för att bygga smartare innovationskartor.

Innovation produktdesign - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista