carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Industri 4.0

Vad är Industri 4.0?

Industri 4.0 är kombinationen av data från människor, produkter och enheter som ger tillverkarna mer omfattande och korrekt realtidsinformation om deras produktionsprocesser, kunder och marknader. Den kopplar samman allt från leveranskedjan (supply chain) till teknik, ERP och MES, även arbetsflödessystem till fysiska system, för att skapa autonoma, smidiga och effektiva tillverkningsprocesser och operationer.

Vad är affärsnyttan med Industri 4.0?

Industri 4.0 kan öka tillverkningen, minska produktionsstopp, påskynda produkter till marknaden och förbättra kvaliteten. Dess intelligens kan hjälpa tillverkare att förutse och möta kundernas behov, samt utveckla skräddarsydda, uppkopplade produkter som ökar intäkterna likväl som att skapa nya datadrivna affärsmodeller. Genom att eliminera datasilor kan anläggningschefer, ingenjörer och ledning arbeta tillsammans för att öka kundnöjdheten, optimera leveranskedjor (supply chain) och förbättra intäktsflödena.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you