Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Industriell Internet of Things (IIoT)

Vad är industriell Internet of Things (IIoT)?

Industriell IoT samlar in, analyserar och agerar på data från sensorer och enheter för att förutse och förhindra problem, maximera kvalitet och effektivitet, samt vägleder designen av framtida produkter. Den använder maskininlärning, moln, mobil och kantdatorsystem (edge computing) för att fjärrövervaka och optimera tillverkning, logistik och annan verksamhet.

Vad är industriell Internet of Things (IIoT)?

IIoT kan hjälpa till att förhindra lagerbrist, utrustningsfel och brister i tillverkningen. De insikter som dess data ger kan användas för att öka tillverkningsavkastningen och effektiviteten, förbättra operatörens produktivitet och hastighetscykler, samt öka kvaliteten genom kontinuerlig övervakning. De kan också finjustera supply chains genom att identifiera och lösa flaskhalsar i dessa.

Industriell Internet of Things (IIoT) - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista