carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Industriell Internet of Things (IIoT)

Vad är industriell Internet of Things (IIoT)?

Industriell IoT samlar in, analyserar och agerar på data från sensorer och enheter för att förutse och förhindra problem, maximera kvalitet och effektivitet, samt vägleder designen av framtida produkter. Den använder maskininlärning, moln, mobil och kantdatorsystem (edge computing) för att fjärrövervaka och optimera tillverkning, logistik och annan verksamhet.

Vad är industriell Internet of Things (IIoT)?

IIoT kan hjälpa till att förhindra lagerbrist, utrustningsfel och brister i tillverkningen. De insikter som dess data ger kan användas för att öka tillverkningsavkastningen och effektiviteten, förbättra driftproduktivitet och hastighetscykler, samt öka kvaliteten genom kontinuerlig övervakning. De kan också finjustera leveranskedjor (supply chains) genom att identifiera och lösa flaskhalsar i dessa.

Industriell Internet of Things (IIoT) - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you