carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Hybridmoln

Vad är ett hybridmoln?

Hybridmoln (hybrid cloud) är en datormiljö som använder en kombination av lokala, privata moln och offentliga molntjänster för att hysa en organisations data och applikationer.

Vad är affärsnyttan med hybridmoln?

Den främsta fördelen med ett hybridmoln är den flexibiliteten som det ger, vilket gör det möjligt för ett företag att snabbt anpassa och ändra riktningar genom att flytta data och applikationer mellan lokala, privata och offentliga moln efter behov. Det möjliggör också sömlös, säker samordning och integration av arbetsbelastningar över flera molnlandningszoner.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you