carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Människocentrerad artificiell intelligens

Vad är människocentrerad AI?

Människocentrerad AI (human-centered AI) lär sig av mänsklig inmatning och samarbete, med fokus på algoritmer som finns i ett större, människobaserat system. Människocentrerad AI definieras av system som kontinuerligt förbättras på grund av mänsklig inmatning, samtidigt som den ger en effektiv upplevelse mellan människa och robot. Genom att utveckla maskinintelligens med ett mål att förstå mänskligt språk, känslor och beteende, så spränger människocentrerad AI gränserna för tidigare mer begränsade AI-lösningar, vilket överbryggar klyftan mellan maskin och människa.

Ur affärssynpunkt använder människocentrerade AI-lösningar humanvetenskap och kvalitativt tjocka data (thick data, tjockdata) för att förstå de djupare behoven, ambitionerna och drivkrafterna som ligger till grund för kundbeteenden på din marknad. Avancerad kontextuell analys kombinerar data och humanvetenskap för att leverera specifik beteendemässig information. När analys tillämpas på mänskligt beteende och val visas mönster. Denna sammanhangsanalys kombinerar data och humanvetenskap för att producera avsevärt förbättrade, personliga kundupplevelser. Tydliga, informerade affärsstrategier kan utvecklas när företag vet exakt vad deras kunder gör och förväntar sig.

Vad är affärsnyttan med människocentrerad artificiell intelligens?

Fördelarna med människocentrerad AI innefattar:

  1. Informerat beslutsfattande: Målet med människocentrerad AI är inte att ersätta människor helt utan att förbättra vår förmåga genom intelligent, mänsklig information. Genom sin kombination av precisionen i maskininlärning med mänsklig inmatning och värderingar, möjliggör människocentrerad AI företag (särskilt människorna i verksamheten) att fatta mer välgrundade beslut och utveckla tydligare strategier och lösnigar på utmaningar.
  2. Pålitlighet och skalbarhet: Människocentrerad AI tar våra förmågor som mänskliga tänkare, och låter våra idéer skalas för att tillgodose mycket större databehov. AI:s syfte är att hjälpa människor, men utan mänsklig insats och förståelse kan den bara hjälpa i en viss utsträckning. Att ta ett människocentrerat AI-tillvägagångssätt lägger en del av den tunga beräkningen på teknikens axlar, samtidigt som man använder emotionell och kognitiv inmatning från människor. Detta möjliggör utvidgning av processer och information i en större skala, utan att kompromissa med dataintegriteten eller öka utgifterna för mänskliga resurser.
  3. Framgångsrikare mjukvara och produktbyggande: Genom att tillämpa principerna för beteendevetenskap på teknik via människocentrerad AI, så kan utvecklare och produktdesigners utnyttja användarnas beteende och undermedvetna mönster för att konstruera produkter och tjänster som följer mer tillfredsställande, informerade och berikande användarupplevelser. Sedan för ting, såsom Instagram eller spel, gäller det även att få fram mer beroendeframkallande sådana.

För mer information om människocentrerad AI, se våra artiklar nedan.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you