carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Datorstödd analys av bedrägerier

Vad är datorstödd analys av bedrägerier?

Datorstödd analys av bedrägerier (fraud intelligence) är analysen av finansiella transaktioner för att identifiera ovanlig verksamhet och motverka bedrägerier före eller under en transaktion. Exempel på detta är betal- och kreditkortsbedrägerier. Exempel på datorstödd risk- och bedrägerianalys inom hälso- och sjukvård och bank- och finanssektorn är vid bedrägerier mot försäkringar, betal- och kreditkort, samt fakturering av hälso- och sjukvård. 

Vad är affärsnyttan med datorstödd analys av bedrägerier?

Den främsta fördelen med datorstödd analys av bedrägerier är kostnadsbesparingar, vilket även går att göra i affärsprocesserna. Datorstödd analys av bedrägerier minskar bedrägerierna för försäkringar, betal- och kreditkort, samt vid fakturering av hälso- och sjukvård. 

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you