carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Spårning av bedrägerier

Vad är spårning av bedrägerier?

Spårning av bedrägerier (fraud detection) tillämpas inom bank- och finanssektorn, branscherna för medicin och försäkring, samt myndigheter och brottsbekämpning - bara för att nämna några. Sofistikerade verktyg för datautvinning används för att analysera miljontals transaktioner för att upptäcka mönster som överens-stämmer med bedrägligt beteende. Analyslösningar för bedrägerispårning av idag är nära integrerade med affärssystem, som sträcker sig längre än att bara upptäcka till att även förebygga i realtid. Dessa lösningar innefattar några av de senaste teknikerna, såsom big data (stordata, stora data), avancerad analys och artificiell intelligens (AI).

Vad är affärsnyttan med spårning av bedrägerier?

AI-lösningar för spårning av bedrägerier gör det möjligt för företag att upptäcka och stoppa pågående bedrägerier, oavsett om det är en betalning, ett försäkringsärende eller ett läkarbesök. Möjligheten att faktiskt upptäcka bedrägeri i realtid minskar både förluster och kostnader för manuella ingripanden.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you