Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Affärssystem, ERP-system

Vad är är affärssystem?

Affärssystem, även kallat ERP-system och står för Enterprise Resource Planning (ERP), är ett integrerat affärsprocesshanteringssystem för både mjukvara och teknik, som hanterar företagets kärnprocesser. ERP-paketet med integrerade applikationer gör det möjligt för en verksamhet att använda ett system för att samla in, lagra, tolka och hantera verksamheten, samt automatisera backoffice-funktioner relaterade till teknik, tjänster och personalresurser.

Vad är affärsnyttan med affärssystem?

ERP ger företag en integrerad och uppdaterad bild av processerna i kärnverksamheten, som spårar affärsresurser, såsom kontanter, lagerråvaror och produktionskapacitet, samt status för finansiella affärsåtaganden relaterade till inköp och redovisning.

Affärssystem, ERP-system - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista