carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Affärssystem, ERP-system

Vad är affärssystem, ERP-system?

Affärssystem, även kallat ERP-system (Enterprise Resource Planning), är ett integrerat affärsprocesshanteringssystem för både programvara och teknik som hanterar företagets kärnprocesser. ERP-paketet med integrerade applikationer gör det möjligt för en organisation att använda ett system för att samla in, lagra, tolka och hantera verksamheten, samt automatisera backoffice-funktioner relaterade till teknik, tjänster och personalresurser.

Vad är affärsnyttan med affärssystem, ERP-system?

ERP ger en integrerad och uppdaterad bild av kärnverksamhetsprocesser för att spåra affärsresurser, såsom kontanter, lagerråvaror och produktionskapacitet, samt status för finansiella affärsåtaganden relaterade till inköp och redovisning.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you