Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Affärssystem, ERP-system

Vad är är affärssystem?

Affärssystem, även kallat ERP-system och Enterprise Resource Planning (ERP), är ett integrerat affärsprocesshanteringssystem för både mjukvara och teknik, som hanterar företagets kärnprocesser. ERP-paketet med integrerade applikationer gör det möjligt för en verksamhet att använda ett system för att samla in, lagra, tolka och hantera verksamheten, samt automatisera backoffice-funktioner relaterade till teknik, tjänster och personalresurser.

Vad är affärsnyttan med affärssystem?

ERP ger en integrerad och uppdaterad bild av kärnverksamhetsprocesser för att spåra affärsresurser, såsom kontanter, lagerråvaror och produktionskapacitet, samt status för finansiella affärsåtaganden relaterade till inköp och redovisning.

Affärssystem, ERP-system - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista