Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Tjänster för företagsplattformar

Vad är tjänster för företagsplattformar?

Tjänster för företagsplattformar (EPS - enterprise platform services) avser affärsapplikationer, som hjälper ett företag att integrera digitala kundupplevelser (CX), attrahera och behålla personalstyrka i världsklass, engagera partnerekosystem och driva verksamheter och finansiella företag mer effektivt. Företagsövergripande program är kärnan i en verksamhets IT-struktur.

Vilka är affärsfördelarna med tjänster för företagsplattformar?

EPS kan hjälpa ett företag att digitalt transformera flera affärsprocesser inom front- och backoffice, däribland kundupplevelse (CX), kundvård (CRM), personaladministration (HCM), hantering av försörjningskedjan (SCM), affärssystem (ERP) och ekonomi, med mera. På så vis kan EPS hjälpa ett företag att bättre sprida information, förenkla IT-processer, automatisera arbetsflöden och förbättra IT-flexibiliteten.

Tjänster för företagsplattformar- utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista