carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Energihantering

Vad är energihantering?

Energihantering är en process som använder teknik och processer för att övervaka och minimera en organisations energiförbrukning och kostnader, samtidigt som man främjar hållbarhetsåtgärder för att optimera resurserna. Ledande organisationer sträcker sig bortom traditionell övervakning av elräkningar till smart mätning och hantering av energiförbrukning i byggnader, leveranskedjor, produktdesign, transport och anläggningsutrustning.

Vad är affärsnyttan med energihantering?

Energihantering minskar kostnaderna genom att matcha energiförbrukningen med väderförhållanden, byggnadsbeläggning och andra faktorer. Analys av användningsmönster ger en tidig varning och proaktivt avhjälpa fel med energiförbrukningsutrustning och infrastruktur, såsom fönster och termostater. Energihantering hjälper också organisationer att följa miljöregler och program för bevarande.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you