Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Energihantering

Vad är energihantering?

Energihantering är en process som använder teknik och processer för att övervaka och minimera en organisations energianvändning och kostnader, samtidigt som man främjar hållbarhetsåtgärder för att optimera resurserna. Ledande organisationer går utöver traditionell övervakning av elräkningar till smart mätning och hantering av energianvändning i byggnader, försörjningskedjor, produktdesign, transport och anläggningsutrustning.

Vad är affärsnyttan med energihantering?

Energihantering minskar kostnaderna genom att matcha energianvändningen till väderförhållanden, byggnadsbeläggning och andra faktorer. Analys av användningsmönster ger tidig varning och proaktiv avhjälpning av problem med energikrävande utrustning och infrastruktur som fönster och termostater. Energihantering hjälper också organisationer att följa miljöregler och program för bevarande av bevarande.

Energihantering - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista