carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Analys av energidata

Vad är analys av energidata?

Analys av energidata använder statistisk programvara, big data (stordata, stora data) och maskininlärningstekniker för att hjälpa allmännyttiga företag att analysera alla aspekter av energiproduktion och konsumtion. Användare kan förutsäga efterfrågan, optimera produktionskostnaderna i realtid, förbättra distributionen, förstå kundernas konsumtionsmönster och förutspå framtida marknadsbeteenden.

Vad är affärsnyttan med analys av energidata?

Både energiföretag och deras kunder drar nytta av analys av energidata. Genom att använda dataanalysprogramvara och energiinformationspaneler kan energiansvariga övervaka och minska driftstopp i nätet, förutsäga förändringar i växlande marknadsefterfrågan i realtid, balansera tillgångar och följa miljömål. Samtidigt kan energiförbrukare, såsom ansvariga för kontorsbyggnader och fabriker, använda energidataanalys för att identifiera områden för potentiella besparingar, anpassa förbrukningen strategiskt och samarbeta med anläggningsförvaltare i energiförbrukningsfrågor. I alla fall hjälper analys av energidata användarna att lösa komplexa problem och att fatta bättre operativa och finansiella affärsbeslut.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you