carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Inbyggd utveckling

Vad är inbyggd utveckling?

Inbyggd utveckling (embedded engineering) innebär utveckling och testning av programvara som driver kommersiella och mobila enheter - allt från en flygplansskärm till en hjärt­stimulator, eller till en Bluetooth-radio i en smart mobil. Inbyggd utveckling kräver kompetens inom en annan uppsättning av operativsystem, programmeringsmodeller, kommunikationsprotokoll och efterlevnadskrav än den för fristående datorer.

Vilka är fördelarna med inbyggd utveckling?

Inbyggd utveckling kan minska lanseringstider och påskynda regelefterlevnaden, vilket gör det möjligt för tillverkare att få de bästa fördelarna med premiumprissättning och ökade marknadsandelar. Det ökar också lönsamheten genom att sänka kostnaderna för att utveckla och testa programvara, samt minskar supportkostnaderna genom att öka kvaliteten på den inbyggda programvaran.

Inbyggd utveckling- utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you