Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Inbyggd utveckling

Vad är inbyggd utveckling?

Inbyggd utveckling, även inbyggt system, involverar utveckling och testning av mjukvara som driver kommersiella enheter och konsumentenheter, från en flygplansskärm till en hjärtstimulator till Bluetooth-radio i en smartphone. Inbyggd teknik kräver kompetens inom en annan uppsättning operativsystem, programmeringsmodeller, kommunikationsprotokoll och lagkrav än för fristående datorer.

Vilka är affärsfördelarna med inbyggd utveckling?

Inbyggd utveckling kan minska tiden till marknaden och påskynda regelefterlevnaden, vilket gör det möjligt för tillverkare att få de bästa fördelarna med premiumprissättning och ökad marknadsandel. Det ökar också lönsamheten genom att minska kostnaderna för att utveckla och testa programvara och minska supportkostnaderna genom att öka kvaliteten på den inbäddade programvaran.

Inbyggd utveckling – utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista