carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Plattform för digital förmögenhetsförvaltning

Vad är plattform för digital förmögenhetsförvaltning?

Digitala plattformar för förmögenhetsförvaltning (digital wealth management platforms) ger finansföretag de senaste integrerade verktyg och datadrivna analyser som behövs för att ge sina rådgivare möjlighet att tillhandahålla smarta lösningar. De gör det möjligt för rådgivare att bättre förstå kundernas behov och rekommendera lämpliga portföljfördelningar.

Vad är affärsnyttan med en plattform för digital förmögenhetsförvaltning?

Digitala plattformar för förmögenhetsförvaltning gör så att företag kan:

  • Behålla fullständigt ansvar för kundrelationer. Nya plattformar eliminerar behovet av att lägga ut digital rådgivning till automatiserade tredjepartsleverantörer.
  • Ge konsekvent rådgivning över alla kanaler. Med kundrådgivning som drivs enligt varje företags unika metodik, så kan investeringsstrategier, kapitalmarknadsantaganden och föredragna investeringsprodukter säkerställa följdriktig rådgivning i alla kanaler.
  • Hantera flera komplexa investeringsprogram via en och samma lösning. Digitala plattformar för förmögenhetsförvaltning kan fullt ut automatisera skapandet och hanteringen av önskade investeringsstrategier.
  • Effektivisera verksamheten. Från papperslös upplärning i realtid och automatiserad portföljhantering till strömlinjeformade arbetsflöden och varumärkeskommunikation till kunder, så ger en digital plattform fullständig automatisering av viktiga kontaktpunkter och operativa uppgifter.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you