Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Digital förmögenhetsförvaltning

Vad är en digital förmögenhetsförvaltning?

Digital förmögenhetshantering hänvisar till de digitala verktygen som etablerade finansiella rådgivare använder för att skapa enhetliga klientupplevelser på alla användarenheter och plattformar. Dessa verktyg hjälper till att få ökat engagemang och öppenhet, främja samarbete och bidra till att förbättra finansiella tillgångars resultat.

Vad är affärsnyttan med digital förmögenhetsförvaltning?

Affärsområden där digital teknik kan omvandla spänningen för välfärdshantering inom alla branschområden är:

  • Självbetjäning och automatisering . Kunder med grundläggande frågor om sina konton föredrar ofta att få information snabbt via telefon eller internet. Digitala chatbots är ett sätt att göra detta effektivt.
  • Portföljrekommendationer.Förmögenhetschefer kan använda digital teknik som maskininlärning för att automatiskt skanna kundportföljer och rekommendera potentiella förändringar för att uppnå uppställda mål.
  • Tillgång till extern information.Baserat på öppna standarder gör nya digitala plattformar det enklare och snabbare att integrera befintliga applikationer med dataleverantörer från tredje part. Detta ger kunder inom förmögenhetsförvaltning mer insikt i sina investeringar.
Digital förmögenhetsförvaltning - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista