carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital förmögenhetsförvaltning

Vad är en digital förmögenhetsförvaltning?

Digital förmögenhetshantering (digital wealth management) hänvisar till de digitala verktygen som etablerade finansiella rådgivare använder för att skapa enhetliga kundupplevelser på alla användarenheter och plattformar. Dessa verktyg hjälper till att få ökat engagemang och öppenhet, främja samarbete och bidra till att förbättra finansiella tillgångars resultat.

Vad är affärsnyttan med digital förmögenhetsförvaltning?

Affärsområden där digital teknik kan transformera omfånget av förmögenhetsförvaltning inom alla branschområden är:

  • Självbetjäning och automatisering. Kunder med grundläggande frågor om sina konton föredrar ofta att få information snabbt via telefon eller internet. Digitala chatbots är ett sätt att göra detta effektivt.
  • Portföljrekommendationer. Förmögenhetförvaltare kan använda digital teknik, såsom maskininlärning, för att automatiskt scanna kundportföljer och rekommendera potentiella förändringar för att uppnå uppställda mål.
  • Tillgång till extern information. Baserat på öppna standarder gör nya digitala plattformar det enklare och snabbare att integrera befintliga applikationer med dataleverantörer från tredje part. Detta ger kunder inom förmögenhetsförvaltning mer insikt i sina investeringar.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you