carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital transformation inom allmännyttiga tjänster

Vad är digital transformation inom allmännyttiga tjänster?

Digital transformation inom den allmännyttiga sektorn (utilities) är själva processen för att anta nya digitala arbetssätt, vilket ofta är förenat med ett affärsmål om förnyelse. Vanliga affärsmål är bland annat förbättrade kundinteraktioner, mer strömlinjeformad verksamhet, större effektivitet och förhoppningar om att utveckla nya affärsmodeller.

Vad är affärsnyttan med digital transformation inom allmännyttiga tjänster?

Även om denna utveckling har dröjt inom den allmännyttiga sektorn, så kan de företag som implementerar digital teknik och nya arbetssätt dra stor nytta av dem. Ledare för allmännyttiga företag som använder expertsystem baserade på artificiell intelligens (AI) kan exempelvis få nya affärsinsikter och optimera processer genom att snabbt analysera stora datamängder. System för säkerhet och regelefterlevnad kan effektiviseras och på så sätt underlätta för anställda att kontrollera att riktlinjer följs. Samtidigt kan digital transformation bidra stort genom att hjälpa allmännyttiga företag med att förbättra kundtjänstverksamheten och utforska nya affärsmodeller. Detta kan öka kundnöjdheten, minska kundbortfall och leda till nya produkter och tjänster.

Digital transformation inom allmännyttiga tjänster - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you