Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Digital transformation inom allmännyttan

Vad är digital transformation inom allmännyttiga företag?

Digital transformation inom den allmännyttiga sektorn är själva processen för att anta nya digitala arbetssätt, vilket ofta är förenat med ett affärsmål om förnyelse. Vanliga affärsmål är bland annat förbättrade kundinteraktioner, mer strömlinjeformad verksamhet, större effektivitet och förhoppningar om att utveckla nya affärsmodeller.

Vad är affärsnyttan med digital transformation inom allmännyttiga företag?

Även om denna utveckling har dröjt inom den allmännyttiga sektorn, så kan de företag som implementerar digital teknik och nya arbetssätt dra stor nytta av dem. Ledare för allmännyttiga företag som använder expertsystem baserade på artificiell intelligens (AI) kan exempelvis få nya affärsinsikter och optimera processer genom att snabbt analysera stora datamängder. System för säkerhet och regelefterlevnad kan effektiviseras och på så sätt underlätta för anställda att kontrollera att riktlinjer följs. Samtidigt kan digital transformation bidra stort genom att hjälpa allmännyttiga företag med att förbättra kundtjänstverksamheten och utforska nya affärsmodeller. Detta kan öka kundnöjdheten, minska kundbortfall och leda till nya produkter och tjänster.

Digital transformation inom allmännyttiga företag - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista