carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital transformation

Vad är digital transformation?

Digital transformation är handlingen att anta och integrera teknik i alla aspekter av verksamheten, vilket skapar en grundläggande förändring som möjliggör hållbar innovation och kreativ tillväxt för en organisation. Det innefattar kulturella förändringar, interna resursöverväganden och produktutveckling som stöder förbättrade, teknikdrivna användarupplevelser.

Vad är affärsnyttan med digital transformation?

Digital transformation skapar nya sätt att leverera värde till kunder, vilket skapar en kulturell förändring som möjliggör ständiga förbättringar i takt med att teknik och kundbehov förändras. Genom att övergå till en "digital first-verksamhet" ligger företagen steget före konkurrenterna och uppfyller konsekvent sina kunders behov när de utvecklas.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you