carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital tråd

Vad är en digital tråd?

En digital tråd (digital thread) är informationsflödet om produktens prestanda och användning från design till produktion, försäljning, användning och bortskaffande eller återvinning. Detta ger inblick i hur kunder använder produkter, hur dessa fungerar och kan förbättras, samt vilka nya funktioner kunder kanske vill ha.

Vad är affärsnyttan med en digital tråd?

Data från digitala trådar hjälper organisationer att snabbare förbättra befintliga produkter och utveckla innovativa erbjudanden. Denna data kan minska kostnaderna och förbättra kvaliteten på kundsupport och regelefterlevnad, samt möjliggöra försäljning av dessa data, eller informationen som den härrör från, till kunder, leverantörer och partners. Slutligen kan digitala trådar lyfta en organisations varumärke genom att bevisa att dess produkter är ansvarsfullt inköpta.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you