Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Digital tråd

Vad är en digital tråd?

En digital tråd är informationsflödet om produktens prestanda och användning från design till produktion, försäljning, användning och bortskaffande eller återvinning. Detta ger inblick i hur kunder använder produkter, hur dessa produkter fungerar, hur de kan förbättras och vilka nya funktioner kunder kanske vill ha.

Vad är affärsnyttan med en digital tråd?

Data från digitala trådar hjälper organisationer snabbare att förbättra befintliga produkter och utveckla innovativa erbjudanden. Dessa uppgifter kan minska kostnaderna och förbättra kvaliteten på kundsupport och efterlevnad, samt möjliggöra försäljning av sådan information - eller information som härrör från den - till kunder, leverantörer och partners. Slutligen kan digitala trådar öka en organisations varumärke genom att bevisa att dess produkter är ansvarsfullt inköpta.

Digital tråd - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista