Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Digitala system och tekniklösningar

Vad är digitala system och tekniklösningar?

Digitala system och tekniklösningar är det sätt på vilket en organisation kan modernisera sin kärninfrastruktur genom att implementera en enkel, säker teknisk ryggrad. Genom att göra så, ett företag kan framtidssäkra sitt tekniklandskap, uppdatera sin IT- och applikationsmiljö för att stödja företagens behov idag och imorgon.

Vad är affärsnyttan med digitala system och tekniklösningar?

Genom att använda digitala system och teknik för att modernisera sin kärninfrastruktur, ett företag kan omvandla sina applikationer och infrastruktur från ett affärsbegränsande tillstånd till en tillväxtmöjliggörande. Det kan:

 • Påskynda innovationen genom att flytta applikationer till molnet
 • Främja snabb utveckling av nya applikationer och förbättra säkerheten
 • Bygg den adaptiva, molnbaserade teknologinamnet som behövs för att driva ett modernt och effektivt digitalt företag
 • Bättre förbereda sig för och anpassa sig till höghastighetsförändringar, skydda integriteten hos dess centrala IT för att konkurrera i den digitala ekonomin
Har jag rätt digitala system och tekniklösningar?

Du vet att du är inne på rätt spår om du kan svara ”ja” på tre kärnfrågor:

 • Förenklar det vår IT? Frigör du värde, rationaliserar och konsoliderar IT-tillgångar, effektiviserar processer med virtualisering och automatisering och anpassar IT närmare dina affärsmål?
 • Moderniserar det vår IT? Ersätter du punkt-till-punkt-gränssnitt mellan siloade system för att uppnå smidighet och snabbhet genom moderniserad infrastruktur, nya verksamhetsmodeller, integrerade tjänster och transformerade processer?
 • Säkrar det vår IT? Hanterar du risker mer effektivt och hanterar äldre sårbarheter i systemet genom att befästa IT, förbättra ditt säkerhetsramverk och stärka motståndskraften mot cyberhot?
Vilka delar av verksamheten kan gynnas av en moderniserad IT-infrastruktur?

Här är bara några:

 • Applikationer — Bygga applikationer som levererar de digitala upplevelser kunderna vill ha
 • Infrastruktur — transformera IT-stamnätet för att skapa en verksamhet som alltid är på väg
 • Företagsövergripande appar — Effektivisera backoffice och förbättra den operativa smidigheten och medarbetarnas anslutningar
 • Kvalitetsteknik och kvalitetssäkring - Använder en end-to-end-strategi där hög kvalitet möter hög hastighet
 • Säkerhet och efterlevnad — Skydda användare, data, applikationer och infrastruktur
Digitala system och tekniklösningar - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista