Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Digitala banktjänster för privatpersoner och småföretagare

Vad är digitala banktjänster för privatpersoner och småföretagare?

Med digital företagsbank avses tillhandahållande av företags banktjänster som kontointegrering, kontoinställning, kontohantering och underhåll samt transaktionshantering, allt via digitala kanaler online. Digital företagsbank förbättrar bekvämlighet, erfarenhet och åtkomst för företagskunder genom att tillhandahålla integrerade kontotjänster på ett lättanvänt, självbetjäande sätt. Digital detaljhandelbank tar bekvämlighet, erfarenhet och tillgång till en helt ny nivå genom att tillhandahålla integrerade kontotjänster på ett lättanvänt, självbetjäande sätt.

Vad är affärsnyttan med digitala banktjänster för privatpersoner och småföretagare?

För banker inkluderar affärsfördelarna med digital detaljhandeln snabbare kundförvärv; förbättrad kundupplevelse (och därmed kundlojalitet); snabbare utveckling och lansering av nya och innovativa produkter och tjänster; reducerade kostnader för verksamheten; och mindre beroende av anläggningstillgångar med hög kostnad.

Digitala banktjänster för privatpersoner och småföretagare - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista