carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digitala banktjänster för privatpersoner och småföretagare

Vad är digitala banktjänster för privatpersoner och småföretagare?

Med digital bank för privatpersoner och småföretagare (digital retail banking) avses tillhandahållande av alla banktjänster för just dessa, såsom som kontoöppnande (sparande och insättningar), pengaöverföringar, lån och bankkort, med mera - allt via digitala kanaler online. Digitala banktjänster för privatpersoner och småföretagare tar bekvämlighet, upplevelse och tillgänglighet till en helt ny nivå genom att tillhandahålla integrerade kontotjänster på ett lättanvänt sätt ihop med självservice.

Vilka är affärsnyttan med digitala banktjänster för privatpersoner och småföretagare?

För banker innefattar fördelarna med digitala tjänster snabbare kundförvärv, förhöjd kundupplevelse (och därmed kundlojalitet), snabbare utveckling och lansering av nya, innovativa produkter och tjänster och reducerade verksamhetskostnader, samt färre höga kostnader för anläggningstillgångar.

Digitala banktjänster för privatpersoner och småföretagare - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you