carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital tjänst för produktutveckling

Vad är digital tjänst för produktutveckling?

Digital tjänst för produktutveckling hänvisar till hela omfattningen av konceptualisering, design, prototyp, utveckling och leverans av nya digitala upplevelser för en organisations slutanvändare. Dessa tjänster fokuserar vanligtvis på att först förstå befintliga användares behov och sedan nyttja teknik på nya sätt för att möta dessa behov.

Vad är affärsnyttan med digital tjänst för produktutveckling?

De främsta fördelarna med digital tjänst för produktutveckling är hastigheten inom innovation. I många företag kan digital produktutveckling vara för tidskrävande, för att kunna konkurrera i en miljö som kräver snabbrörlighet inom hållbar innovation för att engagera kunder. Med effektiva digitala tjänster för produktutveckling, så kan en organisation snabbt utveckla prototyper för användartestning.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you