Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Digital process för produktutveckling

Vad är digital process för produktutveckling?

En digital produktutvecklingsprocess är en definierad, standarduppsättning av steg, intressenter och leveransmetodik som används av en verksamhets design- och teknikteam för att producera digitala produkter.

Vad är affärsnyttan med digital process för produktutveckling?

Bland fördelarna med en effektiv digital produktutvecklingsprocess är att en beprövad framgångsrik verksamhetsmodell kan återanvändas om och om igen för produktutveckling, effektivisera processen och påskynda tiden till marknaden. En digital produktutvecklingsprocess kan också definiera utvecklingsfilosofin för ett ingenjörsteam, så teammedlemmar kan se hur processen överensstämmer med verksamhetens större affärsmål.

Digital process för produktutveckling - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista