carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital process för produktutveckling

Vad är digital process för produktutveckling?

En digital process för produktutveckling är en definierad standarduppsättning av steg, intressenter och leveransmetodik, som används av en organisations design- och teknikteam för att producera digitala produkter.

Vad är affärsnyttan med digital process för produktutveckling?

Bland fördelarna med en effektiv digital produktutvecklingsprocess är att en beprövad, framgångsrik driftsmodell kan återanvändas om och om igen för produktutveckling, effektivisera processen och påskynda lanseringstiden. En digital produktutvecklingsprocess kan också definiera utvecklingsfilosofin för ett ingenjörsteam, så att gruppmedlemmar kan se hur processen överensstämmer med organisationens större affärsmål.

Digital process för produktutveckling - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you