carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital plattform

Vad är en digital plattform?

En digital plattform är programvaran och tekniken som används för att förena och effektivisera affärsverksamhet och IT-system. En digital plattform fungerar som ett företags ryggrad för verksamhet och kundengagemang.

Vad är affärsnyttan med en digital plattform?

En digital plattform kan standardisera affärsprocesser, det vill säga göra arbetsflöden effektivare och mer transparenta, så att ett företag bättre kan hantera interna funktioner och tillfredsställa sina kunder. Genom att använda en digital plattform, så kan företag effektivare utveckla och lansera produkter, hjälpa kunder och skapa intelligens för att förbättra verksamheten och uppge affärs- och produktstrategier. Denna förbättrade intelligens kan förse anställda, såsom kundtjänstmedarbetare, med data, analyser och insikter för att bättre engagera kunder och generera intäkter.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you