Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Digital plattform

Vad är en digital plattform?

En digital plattform är programvaran och tekniken som används för att förena och effektivisera affärsverksamhet och IT-system. En digital plattform fungerar som ett företags ryggrad för verksamhet och kundengagemang.

Vad är affärsnyttan med en digital plattform?

En digital plattform kan standardisera affärsprocesser - göra arbetsflöden mer effektiva och transparenta - så att ett företag bättre kan hantera interna funktioner och tillfredsställa sina kunder. Genom att använda en digital plattform kan företag effektivare utveckla och lansera produkter, servicekunder och skapa intelligens för att förbättra verksamheten och informera affärs- och produktstrategi. Denna förbättrade intelligens kan utrusta anställda, såsom kundtjänstrepresentanter, med data, analyser och insikter för att bättre engagera kunder och generera intäkter.

Digital plattform - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista