Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Digital drift

Vad är digital drift?

Digital drift är konceptet att införa affärsprocesser med smidighet, intelligens och automatisering för att skapa operativa modeller som glädjer kunder och förbättrar prestanda.

Vilka är affärsfördelarna med digital drift?

Digital drift kan hjälpa en verksamhet att omforma, digitalisera, hantera och driva sina viktigaste affärsprocesser för att minska driftskostnaderna, förbättra användarupplevelsen, leverera bättre resultat och uppnå topplinjetillväxt. Genom att skapa automatiserade, datadrivna plattformar och branschverktyg kan ett företag utveckla effektivare verksamhetsmodeller och uppnå processkompetens.  

Varför är digital drift viktig för dagens företag?

Dagens digitala ekonomi erbjuder en aldrig tidigare skådad möjlighet att visualisera och bygga innovativa nya produkter, tjänster och upplevelser som är skräddarsydda för att ligga steget före kundernas föränderliga behov. Förlegade affärsmodeller är ett hinder för företagens initiativ för transformation. De försämrar tillväxten och förmågan att hålla takten med kundernas och marknadens krav.

Och endast företag som använder flexibla, intelligenta och digitalt aktiverade processer kan leverera transaktioner som är påtagligt mer personanpassade än konkurrenternas och upplevelser som överträffar kundernas förväntningar. Digital verksamhet kan hjälpa ett företag att föreställa sig och skapa digitala processer som inte bara driver prestanda, utan också överbrygga processklyftorna mellan kunder, leverantörer och partners med automatisering, insikt och processplattformar.

Vilka är några viktiga sätt att bygga digital drift?

Det finns minst tre:

  • Ta bort de typer av ineffektivitet i driftsmodellen som hindrar tillväxt och transformation, så att verksamheten kan realisera resultat annars utom räckhåll
  • Använda intelligent processautomatisering (IPA) för att stärka arbetskraften, vilket ökar produktiviteten och höjer intellektuellt kapital samtidigt som vardagliga uppgifter tas bort
  • Omfokusera knappa resurser för att växa verksamheten i stor skala och hastighet genom att ersätta självstyrda processer med högpresterande, kostnadseffektiva hanterade tjänster
Digital drift - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista