carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital fabrik

Vad är en digital fabrik?

En digital fabrik är en produktionsanläggning där människor, maskiner, råvaror och produkter omedelbart delar information om alla led i produktionsprocessen. Aktiverad av smarta sensorer, prisvärd molnlagring och stordataanalys, så kombinerar den data och intelligens från tidigare silade IT- och operativsystem.

Vad är affärsnyttan med en digital fabrik?

Den holistiska realtidsdatan som genereras av digitala fabriker ökar effektivitet, produktivitet, säkerhet och efterlevnad av miljöregler. Den förbättrar också kontrollen av arbetsflöden i tillverkningen och förflyttningen av allt från råvaror till pågående arbete och färdiga varor. Dessutom ger den nästan realtidsåtkomst till operativa data, så att ledare snabbt kan övervinna hinder och ineffektivitet.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you