Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Digital fabrik

Vad är en digital fabrik?

En digital fabrik är en produktionsanläggning där människor, maskiner, råvaror och produkter omedelbart delar information om alla led i produktionsprocessen. Aktiverad av smarta sensorer, prisvärd molnlagring och Big Data-analys, den kombinerar data och intelligens från tidigare silade IT- och operativsystem.

Vad är affärsnyttan med en digital fabrik?

Helhetsdata och realtidsdata som genereras av digitala fabriker ökar effektivitet, produktivitet, säkerhet och miljööverensstämmelse. Det förbättrar också kontrollen av tillverkningsarbetsflöden och förflyttningen av allt från råvaror till pågående arbete och färdiga varor. Och det ger nästan realtidsåtkomst till operativa data så att chefer snabbt kan övervinna spärrar och ineffektivitet.

Digital fabrik - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista